Home

WELKOM OP DE SITE VAN DE BVVU

(Belangen Vereniging Van/voor U (itkeringsrechtigden)

Specifiek voor mensen met een uitkering, dus ook de Senioren onder ons!

Voor ons bent u geen nummer, maar een individu, met uw eigen verhaal en talenten. Willen graag met respect en vanuit  uw persoonlijke positie “Samen ons Zelf” zijn. Indien nodig, een stem gevend aan diegenen die even murw en moegestreden op de bank zitten. Want vandaag een goede baan en een goed inkomen. Morgen door ontslag, fusie, faillissement, echtscheiding, ongeval ziekte,  in een uitkering, met na ca 3 jaar: Bijstand! Uw opleiding, werkervaring, leeftijd en wat u wel of niet kunt, niet relevant!

OPROEP

Mogelijk 3 miljoen gedupeerden!

 Tijd voor landelijk huuronderzoek!

We worden talloze keren betrokken bij conflicten over te hoog berekende huren. Buiten de idiote jaarlijkse huurverhogingen, zijn er talloze voorbeelden van te hoge energielabels, afmetingen, woonomgevingpunten, WOZ waarden, etc.,etc.  Alle factoren tezamen bepalen wel het aantal woonpunten, dus de maximale te vragen huur.

Het Rijk publiceert elk jaar  een op 1 juli ingaande tabel huurprijsbeleid.  De maximaal te vragen huur wordt bepaalt door het aantal woonpunten. Woningbouwcorporaties bepalen zelf, het streefhuur percentage van de maximaal te vragen huur voor hun woningen.

Zien veel andere berekende percentages dan gepubliceerd op de websites van Woningbouwcorporaties! Ondanks het door de Woonbond bijna jaarlijks bewezen: de onbetaalbare huren, hun protest en acties, dendert de trein door. Maandelijks stijgt het aantal van nu al ruim 700.000 huurders, die de huur steeds slechter of niet meer kunnen betalen!

Terwijl Woningbouwcorporaties alleen al door idiote huurverhogingen van de laatste twee jaar:  € 6,6 miljard meer hebben verdiend. (Bron Metro 25-02-15). De Rijksheffing was toch € 1,7 miljard? Dat is dus betaald! Mooi, kunnen alle huren omlaag met  € 4,9 miljard.

Helaas werd ons verzoek aan de onderzoekscommissie van de parlementaire enquête, om het hierdoor veroorzaakte leed onder de huurders te mogen toelichten, werd geen enkele reactie waardig gekeurd. Een ding is zeker: de parlementaire enquête heeft wel het “grote” graaien aangetoond.  Nu nog het “kleine graaien”! Hoezo klein? Bij een woningbestand van 10.000 woningen is € 10 teveel aan huur, slechts ca 2 woonpunten, € 100.000 per maand, per jaar € 1.200.000!

Zullen wij, de huurders, gewoon simpelweg onze problemen teruggeven aan de veroorzakers? Simpelweg de huur of minimaal de aanstaande huurverhoging, weigeren te betalen? Hebben zij “eindelijk” een probleem in plaats van wij!

Kost ze minimaal  € 12.000.000.000 om ons allemaal op straat te schoppen!

Over energieafsluitingen

de Maxi song: https://www.youtube.com/watch?v=Ds44YYCOgpk